Het actuele getal: EUR 23 miljard

Nieuwsbericht
Datum 27 juni 2006

Italië is wereldkampioen! De Nederlandse belangen in dat land bedroegen aan het eind van het eerste kwartaal 2006 EUR 23 miljard (noot 1). De nummer 1 in de voetbalwereld staat hiermee achtste op de ranglijst van landen waarin Nederland investeert.

De waarde van de belangen groeide de afgelopen jaren gestaag met ongeveer 20%, vooral door uitbreidingen van bestaande investeringen. Tegen de achtergrond van de geringe economische groei en de mogelijk nog resterende belemmeringen ter zake van fusies en overnames lijkt Italië een weinig aantrekkelijk land te zijn geweest voor nieuwe Nederlandse investeringen. In het eerste kwartaal van 2006 vond er echter voor een recordbedrag aan nieuwe investeringen plaats in Italië, met name als gevolg van de overname van Antonveneta door ABN AMRO. Nederlandse ondernemingen zijn vooral aanwezig in de financiële dienstverlening en industriële sectoren, zoals de metaal en elektrotechniek en de chemische industrie.

Omgekeerd zijn de investeringen door Italiaanse ondernemingen in Nederland relatief klein. Na 2001 is er nagenoeg niet meer in ons land geïnvesteerd. Aan het eind van het eerste kwartaal bedroeg het uitstaande belang slechts EUR 2,5 miljard.

Noot 1: Voorlopige cijfers

 

Grafiek – Nederlandse investeringen in Italië in miljarden euro’s