Het actuele getal: 92%

Nieuwsbericht
Datum 25 juli 2006

Bijna 92% van alle verzekerden hebben naast hun basisverzekering een aanvullende ziektekostenverzekering afgesloten.

De invoering van het nieuwe zorgstelsel verplicht elke Nederlander tot het afsluiten van een basisverzekering. Daarnaast kan elke inwoner van Nederland zich vrijwillig aanvullend verzekeren. Volgens de cijfers heeft het overgrote deel van de bevolking daadwerkelijk beide verzekeringen afgesloten: in het eerste kwartaal werden ruim 16,1 miljoen basisverzekeringen en 14,8 miljoen aanvullende verzekeringen afgesloten. Circa 1,3 miljoen verzekerden (8% van alle verzekerden) beschikt aldus alleen over een basisverzekering.

Een mogelijke verklaring voor de grote hoeveelheid aanvullend verzekerden kan worden gevonden in het feit dat collectieve contracten veelal samengingen met aantrekkelijke aanbiedingen voor een aanvullend contract, waarbij in de meeste gevallen geen selectie plaatsvond.

Grafiek – Verzekerden met een basisverzekering en een aanvullende verzekering in procenten