Het actuele getal: EUR 11 miljard

Nieuwsbericht
Datum 8 augustus 2006

De Nederlandse bancaire vorderingen op India bedroegen eind maart 2006 bijna EUR 11 miljard. Vergeleken met twaalf maanden eerder is de kredietverlening met EUR 1,7 miljard (ofwel 18%) toegenomen. De kredietverstrekking aan India vertoont over de afgelopen jaren een opgaande trend (zie grafiek). De expansieve Indiase economie en het groeiende lokale netwerk van Nederlandse banken aldaar zijn hiervan een oorzaak.

Over het algemeen wordt een ruime meerderheid van de kredieten aan India lokaal verstrekt en luiden in de lokale munt (in maart bedroeg dit percentage 63%). De groei in de kredietverstrekking aan India komt overigens het afgelopen jaar volledig op het conto van deze lokale kredieten (een stijging van 33%). Lokale kredietverlening is in opkomende economieën en ontwikkelingslanden vaak populair, omdat banken op deze manier in staat zijn landspecifieke informatie te gebruiken waardoor het volgen van de uitstaande kredieten wordt verbeterd.

Grafiek – Vorderingen van Nederlandse banken op India ultimocijfers in miljarden euro’s