Het actuele getal: EUR 29 miljard

Nieuwsbericht
Datum 23 augustus 2006

Het balanstotaal van de onder toezicht staande Nederlandse beleggingsinstellingen in de vastgoedsector is sinds begin 2005 gestaag gegroeid naar EUR 29 miljard in juni 2006.

De aanhoudende goede resultaten van de vastgoedsector in deze periode en de toevoeging van een groot deel hiervan aan de reserves is de belangrijkste reden van de stijging van het balanstotaal. De invloed van nieuwe instroom van middelen op het balanstotaal van de vastgoedfondsen was in de afgelopen anderhalf jaar gering (een netto instroom van EUR 231 miljoen).

Alle typen Nederlandse beleggingsinstellingen tezamen hebben een balanstotaal van EUR 110 miljard; het marktaandeel van de fondsen in de vastgoedsector bedraagt daarmee ruim 26%. Qua omvang zijn zij onder de Nederlandse beleggingsinstellingen het grootste beleggingstype na de aandelenfondsen (marktaandeel: 37%).

Grafiek – Balanstotaal van Nederlandse vastgoedfondsen in miljarden euro’s