(46) Het actuele getal: EUR 31 miljard

Nieuwsbericht
Datum 19 september 2006

Nederlandse banken zijn zeer actief op het terrein van de buitenlandse kredietverlening.

Grafiek – Vorderingen van Nederlandse banken op Latijns-Amerika en Caraïbisch gebied in miljarden euro’s

Met name de kredieten verstrekt door buitenlandse bancaire vestigingen aan lokale tegenpartijen is de afgelopen jaren toegenomen. Zo zijn de lokale vorderingen (luidend in de lokale munt) op Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied in het eerste kwartaal uitgekomen op EUR 31 miljard.

In de onderstaande grafiek is duidelijk zichtbaar dat de lokale kredietverlening aan Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied de afgelopen jaren sterk is toegenomen. De lokale vorderingen vormden drie jaar geleden circa 30% van de totale kredietverlening aan deze regio, terwijl deze vorderingen nu de helft voor hun rekening nemen en in omvang identiek zijn aan de grensoverschrijdende vorderingen.

Lokale kredietverlening door buitenlandse banken is in opkomende economieën en ontwikkelingslanden vaak populair, omdat banken op deze manier in staat zijn landspecifieke informatie te gebruiken waardoor het volgen van de uitstaande kredieten wordt verbeterd.