Het actuele getal: EUR 7,4 miljard

Nieuwsbericht
Datum 3 oktober 2006

Volgens voorlopige cijfers heeft het Nederlandse bankwezen in het eerste halfjaar van 2006 een netto winst behaald van EUR 7,4 miljard.

Grafiek – Ontwikkeling van het resultaat van het Nederlandse bankwezen in miljarden euro’s

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de netto winst met ongeveer 19% toegenomen.

Voornamelijk de provisie-inkomsten van het bankwezen zijn het afgelopen halfjaar fors toegenomen met ruim EUR 1,1 miljard, de grootste stijging sinds eind 2000. De gunstige economische ontwikkeling heeft geresulteerd in een aantrekkende vraag naar bancaire diensten. Ondanks de vervlakking van de rentetermijnstructuur hebben banken ook bijna EUR 0,9 miljard meer rente-inkomsten gegenereerd. Het rentebedrijf zorgt met een waarde van EUR 15,6 miljard voor ongeveer de helft van de totale baten van het bankwezen.

Mede door aanpassingen in het fiscale klimaat voor ondernemingen is de belastingdruk in het eerste halfjaar van 2006 lager uitgevallen dan een jaar eerder. De gemiddelde belastingdruk daalde naar 21,7% tegen 24,9% gedurende de eerste zes maanden van het vorige jaar.