Het actuele getal: 1%

Nieuwsbericht
Datum 31 oktober 2006

Sinds 2003 vertoont de nominale nationale concurrentie indicator (NCI) van Nederland een relatief stabiel verloop. In augustus 2006 lag de nominale NCI slechts 1% boven het niveau van een jaar eerder.

Grafiek – Nationale concurrentie-indicator van Nederland – index 1996=100

De concurrentiepositie van Nederland hangt sterk af van twee factoren: de beweging van de wisselkoersen (ten opzichte van de binnenlandse valuta) en de hoogte van de inflatie in vergelijking met andere landen. De nominale NCI, de gewogen ontwikkeling van de wisselkoers ten opzichte van de 23 belangrijkste handelspartners, weerspiegelt een verbetering in de concurrentiepositie wanneer de index daalt.

In de onderstaande grafiek zijn drie duidelijke trends waarneembaar: een daling van de NCI tot eind 2000, daarna gedurende bijna drie jaar een stijging en vervolgens een relatief stabiel verloop.

Het koersbeloop van de Amerikaanse dollar, het Britse pond en de Japanse yen zijn voor deze trends de overwegende factoren geweest. De relatieve inflatie-ontwikkeling heeft de langetermijnbeweging van de NCI aanvankelijk afgezwakt, maar vervolgens versterkt. Na 2003 loopt de Nederlandse inflatie in de pas met de rest van de wereld en laat ook de reële NCI een min of meer horizontaal beloop zien.