Het actuele getal: EUR 2,5 miljard

Nieuwsbericht
Datum 17 oktober 2006

Het resultaat van schadeverzekeraars is vorig jaar opnieuw sterk toegenomen en uitgekomen op EUR 2,5 miljard (zie grafiek).

 Grafiek - Resultaat schadeverzekeraars van 1995 tot 2005 in miljarden euro's

Aan de forse stijging van het resultaat ligt een combinatie van gunstige ontwikkelingen ten grondslag. Zo zijn grote schadegevallen gedurende 2005 uitgebleven waardoor de geleden schade met bijna 3% is afgenomen naar circa EUR 14 miljard. Daarnaast is aan de inkomstenkant de verdiende premie met ruim 2% toegenomen tot EUR 21 miljard. Bovendien hebben de schadeverzekeraars fors hogere beleggingsopbrengsten behaald. De beleggingsopbrengsten stegen met bijna 30% ten opzichte van 2004 naar EUR 2,2 miljard.