Het actuele getal: EUR 3,1 miljard

Nieuwsbericht
Datum 9 januari 2007

Per 1 januari 2007 zijn Bulgarije en Roemenië toegetreden tot de Europese Unie, waarmee het aantal lidstaten is toegenomen tot 27.

Grafiek Totale uitstaande Nederlandse directe investeringen in Bulgarije en Roemenie

In de eerste drie kwartalen van 2006 investeerden Nederlandse ondernemingen voor EUR 665 miljoen in beide landen. De totale waarde van de uitstaande directe investeringen in Bulgarije en Roemenië bedroeg aan het eind van het derde kwartaal volgens voorlopige cijfers EUR 3,1 miljard (zie grafiek); bijna een verdriedubbeling sinds beide landen in april 2005 het Verdrag van Toetreding ondertekenden. Overigens bedroeg de totale waarde van uitstaande directe investeringen van Nederland in de overige 24 EU-landen aan het eind van het derde kwartaal van 2006 EUR 333 miljard.  

Ondanks het feit dat Bulgarije hoger scoort op de zogenoemde 'Inward FDI Perfomance Index' van de UNCTAD (een index die weergeeft in hoeverre een land potentieel heeft om buitenlandse investeringen aan te trekken), ontvangt Roemenië verreweg de meeste Nederlandse directe investeringen van beide landen (93 procent). Vooral Nederlandse ondernemingen die actief zijn in de (financiële) dienstverlening investeren in dit land.