Het actuele getal: EUR 814 miljard

Nieuwsbericht
Datum 23 januari 2007

De internationale kredietverlening door Nederlandse banken is de afgelopen twee decennia zeer sterk gegroeid. In het derde kwartaal van 2006 hadden banken voor circa EUR 814 miljard aan internationale kredieten uitstaan (zie grafiek).

Grafiek Internationale en lokale kredietverlening door Nederlandse banken

Onder deze kredieten verstaan we kredieten verleend door Nederlandse banken aan buitenlandse partijen èn kredieten van buitenlandse vestigingen van Nederlandse banken aan lokale tegenpartijen luidend in vreemde valuta.

Vanaf 2002 zijn bovendien gegevens beschikbaar over lokaal verstrekte kredieten in de lokale munt. Banken zijn bij deze vorm van kredietverlening beter in staat landspecifieke informatie te gebruiken waardoor het monitoren van de uitstaande kredieten wordt verbeterd. In het derde kwartaal van 2006 hadden banken voor circa EUR 780 miljard aan dergelijke lokale vorderingen uitstaan.