Het actuele getal: 1,8%

Nieuwsbericht
Datum 6 februari 2007

De pensioenuitkeringen stijgen met 1,8% en overstijgen daarmee de inflatie. De hoogte van pensioenuitkeringen wordt jaarlijks aangepast om waardeverlies als gevolg van inflatie te compenseren. De afgelopen jaren beschikten veel pensioenfondsen echter over onvoldoende middelen voor een volledige compensatie. Dit heeft de afgelopen jaren nadelige effecten gehad voor de inkomenspositie van pensioengerechtigden (zie grafiek).

Grafiek Indexatie pensioenen

     
In 2007 overstijgt de indexatie van pensioenuitkeringen met 1,8% echter voor het eerst de prijsinflatie in het afgelopen jaar (NB. de indexatie is gebaseerd op het indexcijfer van het voorafgaande jaar.)

Ook de opgebouwde pensioenaanspraken van actieve werknemers met een op middelloon gebaseerd pensioen verliezen hun waarde als gevolg van inflatie en worden daarom jaarlijks aangepast. Daarbij volgen pensioenfondsen overigens vaak de loonindex in plaats van de prijsindex zodat de stijging van de pensioenaanspraken gelijk opgaat met die van het (CAO-)loon. Met een indexatie van 2,0% loopt de compensatie van pensioenaanspraken in 2007 in de pas met de loonindex in 2006.

Een meer gedetailleerde analyse van de indexatie zal in het Statistisch Bulletin van maart gepubliceerd worden (publicatiedatum: 29 maart 2007).