Het actuele getal: 10,8%

Nieuwsbericht
Datum 20 februari 2007

Nederlandse beleggingsfondsen behaalden in 2006 een rendement van 10,8%. Het rendement is daarbij berekend als de totale opbrengsten uit beleggingen (inclusief koerswinst) ten opzichte van het totale bedrag aan beleggingen. Nederlandse beleggingsfondsen behaalden daarmee voor het vierde achtereenvolgende jaar een positief resultaat (zie grafiek).

Grafiek Rendement Nederlandse beleggingsfondsen (1997 - 2006)

 

    

De Nederlandse vastgoedfondsen presteerden uitstekend, met een rendement van bijna 19%. De Nederlandse aandelenfondsen gericht op de Nederlandse en op de Europese markten boekten, in lijn met de ontwikkelingen op de Europese beurzen, een vergelijkbaar resultaat. Andere fondstypes boekten resultaten tussen de 0,1% (obligatiefondsen) en 9% (wereldwijde aandelenfondsen).

Door dit goede resultaat is het balanstotaal van de Nederlandse beleggingsfondsen gegroeid naar EUR 116,7 miljard per ultimo 2006. Een meer gedetailleerde analyse van de beleggingsfondsen zal in het Statistisch Bulletin van maart gepubliceerd worden (publicatiedatum: 28 maart 2007).