Het actuele getal: EUR 86 miljard

Nieuwsbericht
Datum 3 april 2007

Nederlandse ingezetenen hebben in 2006 voor EUR 86 miljard aan inkomen uit het buitenland ontvangen. Vrijwel dit gehele bedrag betreft inkomen uit kapitaal: inkomen uit directe investeringen, effectenbezit en overige financiƫle activa (zoals leningen).

Grafiek Ontvangen en betaalde inkomens

 

    

Zowel de ontvangen als de betaalde inkomens zijn in de afgelopen 20 jaar, vooral onder invloed van de liberalisering van het kapitaalverkeer, meer dan vervijfvoudigd (zie grafiek). De ontvangen inkomens stegen de afgelopen jaren relatief snel, met name door de sterke groei van de inkomens uit buitenlandse directe investeringen. Deze groei weerspiegelt voor een belangrijk deel de forse toename van onze belangen in het buitenland. Het heeft echter ook te maken met het feit dat het gemiddelde rendement op onze investeringen in het buitenland sinds 2000 circa 1,5% hoger is dan het rendement dat buitenlandse bedrijven op hun investeringen in Nederland boeken.