Het actuele getal: 53%

Nieuwsbericht
Datum 17 april 2007

Meer dan de helft van de Nederlanders (53%) heeft de basisverzekering zorg via een collectief contract verzekerd. Dit komt neer op 8,6 miljoen Nederlanders.

Grafiek Aantal verzekerden (basisverzekering) naar type contract, 31-12-2006

 

    

Dit aanzienlijke percentage wordt mede verklaard door de invoering van het nieuwe zorgstelsel per 1 januari 2006. Daarin mogen verzekeraars een korting van maximaal 10% op een collectieve verzekering geven. Deze korting maakt het voor veel Nederlanders financieel aantrekkelijk om aan een collectief contract deel te nemen.

Hiernaast bestaan in de nieuwe Zorgwet meer mogelijkheden om bij een collectief aan te sluiten. Zo kunnen niet alleen werknemers een collectief contract via hun werkgever afsluiten, maar is ook voor andere specifieke groepen (zoals de leden van patiëntenverenigingen, een vakbond of een sportbond) een collectief contract mogelijk. Ook kunnen parttimers zich meeverzekeren via het collectieve contract van hun partner.