Het actuele getal: 14,4%

Nieuwsbericht
Datum 16 mei 2007

Zoals eind april al naar voren is gekomen uit de publicatie van monetaire cijfers van de ECB, is de bijdrage van Nederland aan de monetaire aggregaten in het eurogebied sinds de start van dit jaar fors gegroeid. Deze Nederlandse bijdrage was eind maart 2007 14,4% groter dan een jaar eerder. Dat is boven het gemiddelde van het eurogebied, waar de geldgroei recentelijk tot 10,9% opliep.

Bekijken we de Nederlandse bijdrage wat meer specifiek (zie Statistisch Bulletin tabel 2.4 en 2.2.2), dan blijkt dat vooral de girale tegoeden en vaste deposito’s bij het Nederlandse bankwezen sterk zijn gestegen. Het gaat daarbij niet alleen om tegoeden van huishoudens, maar ook om tegoeden van, onder andere, bedrijven en instellingen in de financiële sector (met uitzondering van banken).

Vooral de ontwikkeling van de tegoeden van deze zogenaamde overige financiële instellingen verklaart de recente versnelling van de groei. De overige financiële instellingen zijn in Nederland relatief sterk vertegenwoordigd. Vooral vernieuwende financiële transacties en constructies, zoals securitisaties, liggen aan de relatief snelle groei ten grondslag. Een deel hiervan werd voorheen uitgevoerd door banken onderling, maar verloopt nu via overige financiële instellingen. De banken willen hiermee meestal risico’s verder spreiden en hun kredietmogelijkheden vergroten.

Groei NL-bijdrage aan geldhoeveelheid in het eurogebied