Het actuele getal: EUR 1000 miljard

Nieuwsbericht
Datum 13 juni 2007

Nederlanders en buitenlanders bezaten eind 2006 voor het eerst beide meer dan EUR 1.000 miljard van elkaars effecten. Dat is een verdubbeling ten opzichte zeven jaar geleden (zie grafiek).

Grafiek Grensoverschrijdend effectenbezit

  
   

Het grensoverschrijdende aandelenbezit nam in 2006 wederom sterk toe, zowel door aankopen als door gunstige ontwikkelingen op de mondiale effectenbeurzen. De toename in het Nederlands bezit aan buitenlandse aandelen werd zelfs nog aanzienlijk getemperd door negatieve wisselkoerseffecten als gevolg van de daling van de dollar en de yen. Het grensoverschrijdend bezit aan schuldpapier steeg afgelopen jaar ook, maar vooral door aankopen en niet zozeer door waarderingseffecten. Zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers verlegden het accent naar schuldpapier met een langere looptijd. In de geografische en sectorale verdeling van het effectenbezit traden in 2006 geen noemenswaardige wijzigingen op.

Een meer gedetailleerde analyse van het grensoverschrijdend effectenbezit zal in het DNB Statistisch Bulletin van juni worden gepubliceerd (publicatiedatum: 27 juni 2007).