Het actuele getal: EUR 25 miljard

Nieuwsbericht
Datum 10 juli 2007

In 2006 bedroegen de premie-inkomsten van de Nederlandse levensverzekeraars EUR 25 miljard (noot 1). Ten opzichte van 2005 is dit slechts een toename van iets meer dan 1%. Rekening houdend met inflatie is er zelfs sprake van een daling van bijna 1%.

Grafiek bruto premies levensverzekeraars

   

   

Feitelijk is er de afgelopen 5 jaar al sprake van een krimpende markt (in reƫle termen) voor levensverzekeringen in Nederland. Dit heeft een aantal oorzaken. Ten eerste hangt dit samen met de belastingherziening in 2001, waarmee de basisaftrek lijfrente werd afgeschaft. Voorts ontwikkelden de aandelenbeurs en economie zich een aantal jaren minder gunstig, waardoor consumenten minder in levensverzekeringsproducten belegden. Vervolgens hebben verzekeraars in recente jaren te kampen gehad met een lage lange rente, waardoor het voor zowel verzekeraars als consumenten minder aantrekkelijk was om langlopende producten met rentegaranties af te sluiten.

Daar komt bij dat er in Nederland al sprake is van een tamelijk verzadigde markt voor individuele levensverzekeringproducten. Tot slot zal de ophef die in de laatste maanden van 2006 is ontstaan over beleggingsverzekeringen, de verkoop van dergelijke nieuwe polissen in 2006 niet ten goede zijn gekomen.

noot 1: Dit is exclusief EUR 0,6 miljard die verband houdt met incidentele transacties, die de reguliere premieomzet vertekenden.