Het actuele getal: EUR 27 miljard

Nieuwsbericht
Datum 25 juli 2007

In het eerste kwartaal van 2007 hebben Nederlandse ingezetenen per saldo voor EUR 27 miljard aan nieuwe langlopende (oorspronkelijke looptijd langer dan één jaar) obligaties uitgegeven. Dit getal is het saldo van EUR 53 miljard aan (bruto) emissies en EUR 26 miljard aan aflossingen. De bruto emissies kwamen daarmee op het hoogste niveau sinds het tweede kwartaal van 2005, toen zij 59 miljard euro bedragen hadden.

Grafiek netto-emisses van langlopende obligaties

 

 

Grootste vragers op de kapitaalmarkt waren de banken, die per saldo voor EUR 25 miljard aan kapitaalmarktpapier uitgaven. Zij werden hiertoe aangezet door een zeer vlakke rentecurve, waardoor langlopende financiering nauwelijks duurder was dan kortlopende financiering.

De tweede groep, die voor een bedrag van EUR 11 miljard beroep deed op de kapitaalmarkt, waren de overige financiële instellingen. Deze sector wordt gedomineerd door de zogenaamde ‘special purpose vehicles’ (SPV’s). SPV’s worden veelal opgezet door banken om bepaalde financiële activa (zoals hypotheken en bedrijfsleningen) te ‘securitiseren’. Het beroep op de kapitaalmarkt van de overheid was in het eerste kwartaal negatief. Wegens meevallende overheidsfinanciën heeft het Ministerie van Financiën besloten om obligaties die in 2007 worden afgelost, maar gedeeltelijk te vervangen. In de eerste drie maanden van het jaar loste de Staat voor EUR 14 miljard af. Door heropening van de intekening op bestaande obligatieleningen werd EUR 5 miljard opgehaald. Per saldo werd door de Staat dus voor EUR 9 miljard aan langlopende obligaties afgelost.