Het actuele getal: EUR 88 miljard

Nieuwsbericht
Datum 21 augustus 2007

Nederlandse ingezetenen ontvingen vorig jaar in totaal EUR 88 miljard aan inkomens uit het buitenland. Dit is EUR 10 miljard meer dan in 2005 en ruim een verdubbeling sinds 2002. De uitgaande inkomens zijn iets minder toegenomen; deze bedroegen in 2006 zo’n EUR 75 miljard.

Het is opvallend dat de ontvangen inkomens zich sinds enkele jaren op een substantieel hoger niveau bevinden dan de uitgaande inkomens. De toename hiervan is niet enkel te verklaren door een toegenomen Nederlands bezit aan buitenlandse activa. Ook het op deze activa behaalde rendement is aanzienlijk verbeterd. Met name de ontvangen dividenden op Nederlandse directe investeringen in het buitenland zijn de laatste jaren enorm gestegen, van EUR 10 miljard in 2002 tot EUR 48 miljard vorig jaar.

Grafiek Grensoverschrijdende inkomens