Het actuele getal: 92%

Nieuwsbericht
Datum 2 oktober 2007

Een deelnemer aan een pensioenregeling bouwt elk (dienst)jaar een stukje pensioen op. Het opbouwpercentage geeft aan hoe hoog dit is. Bij een opbouwpercentage van 1,75 procent is na 40 jaar een pensioenniveau bereikt van 70 procent van het salaris. In 2002 genoot één op de vijf deelnemers een opbouwpercentage groter dan 1,75 procent. Op dit moment geniet 92 procent een opbouwpercentage groter dan 1,75 procent.

Grafiek Percentage deelnemers met een opbouwpercentage groter dan 1,75%

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De stijging verliep gefaseerd. De eerste toename had plaats tijdens de overgang van eindloon naar middelloon (2003-2004). De tweede toename trad op ten gevolge van de invoering van de wet VPL in januari 2006 (‘Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling’). Deze wet heeft het fiscale voordeel voor de opbouw van vervroegde uittreding (VUT) en prepensioen afgeschaft en de levensloopregeling ingevoerd, waarmee op individuele basis voor verlof kan worden gespaard.

Beide overgangen gingen gepaard met compenserende maatregelen. Naast verlaging van de franchise (het rekenbedrag dat in mindering wordt gebracht op het op te bouwen pensioen, vaak afgeleid van de AOW-uitkering), werd bij veel pensioenregelingen het opbouwpercentage verhoogd.