Het actuele getal: EUR 179 miljard

Nieuwsbericht
Datum 23 oktober 2007

De Nederlandse Staat geeft ter financiering van haar tekorten schuldpapier uit. Eind juni stond er EUR 221 miljard uit. Dit schuldpapier kan worden onderverdeeld naar looptijd. 86 procent van de uitstaande schuld bestaat uit staatsobligaties (EUR 191 miljard).

Grafiek Het bezit van buitenlandse belegggers in Nederlands schatkistpapier en staatsleningen

 

Deze obligaties hebben een looptijd langer dan een jaar en worden ook wel Dutch State Loans (DSL's) genoemd. DSL's worden uitgegeven in veelvouden van 5 miljoen euro. Het resterende deel (EUR 30 miljard) bestaat uit schatkistpapier - ook wel Dutch Treasury Certificates (DTC's) - met een looptijd doorgaans korter dan een jaar. DTC's worden uitgegeven in veelvouden van 10 miljoen euro. Met de plaatsing van DTC's worden de tijdelijke tekorten, die ontstaan doordat ontvangsten en uitgaven niet parallel lopen, gedekt.
 
Staatsleningen worden doorgaans beschouwd als een veilige belegging, omdat beleggers de Nederlandse Staat zien als een kredietwaardige partij. De Nederlandse overheid heeft dan ook weinig te klagen over de belangstelling van buitenlandse beleggers voor Nederlandse staatsleningen. Eind tweede kwartaal van 2007 was 81 procent van het Nederlandse schuldpapier (EUR 179 miljard) in bezit van buitenlandse beleggers.