Het actuele getal: 45.000

Nieuwsbericht
Datum 2 november 2007

45 duizend personen is de geschatte toename van het aantal werklozen als gevolg van hervormingen van het sociale stelsel zo blijkt uit een studie van DNB over krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. De keerzijde van het succesvolle beleid om de arbeidsparticipatie te verhogen, is dat een aantal relatief moeilijk inzetbare ouderen en herkeurde arbeidsongeschikten in de werkloosheid is beland. De toename van deze groep in de werkloosheid verklaart deels waarom vraag en aanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt deze conjunctuurcyclus minder goed op elkaar aansluiten.

De werkloosheid onder ouderen (55-64 jaar) was in het verleden lager dan die van andere leeftijdsgroepen, omdat veel ouderen de arbeidsmarkt verlieten via prepensioen en afvloeiingsregelingen. Met het beperken van de mogelijkheden voor VUT/prepensioen is de participatie van ouderen op de arbeidsmarkt de laatste jaren sterk toegenomen maar is ook de werkloosheid onder ouderen opgelopen tot boven het gemiddelde. Indien de werkloosheid van ouderen ten opzichte van de gemiddelde werkloosheid sinds 2001 gelijk was gebleven (in plaats van toegenomen) zou het aantal 55-64 jarige werklozen in 2006 ongeveer 20 duizend lager zijn uitgekomen.

Grafiek Werkloosheid en participatiegraad

  

Daarnaast wordt sinds 2005 een grote groep WAO-ers herkeurd op basis van strengere beoordelingscriteria. Uit UWV-studies blijkt dat bij 41 % van de herbeoordelingen de WAO-uitkering wordt verlaagd of beƫindigd, en dat ongeveer de helft van deze personen (49 %) na anderhalf jaar nog geen werk gevonden heeft. Van deze niet-hervatters is 63 % actief op zoek naar werk. Tot februari 2007 zijn in totaal 194.223 personen herbeoordeeld. Volgens een ruwe schatting zijn dus ongeveer 25 duizend herkeurde personen van wie de uitkering is verlaagd of beƫindigd momenteel werkloos (194.223*0,41*0,49*0,63= 24.582).

Meer informatie vindt u in het artikel 'Krapte op de arbeidsmarkt' van DNB medewerkers Guido Schotten en Marien Ferdinandusse, Economisch Statistische Berichten, 2 november 2007.