Het actuele getal: 49 jaar en 141 dagen

Nieuwsbericht
Datum 13 november 2007

De gemiddelde juridische looptijd bij uitgifte van door Nederlandse 'special purpose vehicles' (SPV’s) uitgegeven 'mortgage backed securities' is 49 jaar en 141 dagen. De gemiddelde looptijd van ‘mortgage backed securities’ lijkt daarmee veel langer dan de gemiddelde looptijd van staatsobligaties – die bedraagt momenteel net geen 12 jaar. De grafiek hieronder geeft een overzicht van de omvang van de uitgegeven obligaties (naar nominale waarde) ingedeeld naar juridische looptijd. De grafiek laat zien dat de meeste obligaties een looptijd hebben tussen de 30 en 50 jaar. Obligaties met een langere looptijd, zelfs boven de 90 jaar, komen echter ook regelmatig voor.

Grafiek Nominale bedragen aan 'Mortgage backed securities' naar looptijd bij uitgifte

Voor 'mortgage backed securities' geeft de juridische looptijd bij uitgifte echter slechts een indicatie van de theoretisch maximale looptijd. Deze wordt in principe bepaald door de looptijd van de langste lening uit de verzameling van overgedragen leningen, die in geval van een aflossingsvrije hypotheek aanzienlijk kan zijn. De werkelijke looptijd van dit type obligatie is in de praktijk veel korter. Dit is een gevolg van het feit dat de meeste mensen verhuizen voordat de hypotheek afloopt. Daarnaast worden hypotheken vaak vervroegd afgelost en/of tussentijds overgesloten, zonder dat het huis wordt verkocht. In al deze gevallen wordt ook een evenredig deel van de obligatie vervroegd afgelost. Veelal wordt er daarom in de prospectus ook een verwachte looptijd bekend gemaakt, die in de regel varieert tussen de 5 en 10 jaar.

SPV’s zijn aparte juridische entiteiten die veelal worden opgezet door banken om bepaalde financiële activa (zoals hypotheken en bedrijfsleningen) te 'securitiseren'. Bij securitisatie draagt de oorspronkelijke kredietverstrekker zijn rechten op een verzameling leningen over aan de SPV. De SPV geeft obligaties uit om deze overdracht te financieren. Als de leningen die worden overgedragen hypotheken betreffen, worden de obligaties aangeduid als 'mortgage backed securities'. De obligaties geven de belegger recht op de rente en aflossingen die voortkomen uit betalingen van de huiseigenaren.