Het actuele getal: 0,1% = 56%

Nieuwsbericht
Datum 27 november 2007

0,1% van het aantal transacties is verantwoordelijk voor 56% van de omzetten in het betalingsverkeer. Dat blijkt uit cijfers die De Nederlandsche Bank elk kwartaal publiceert over het betaalgedrag van Nederlandse gezinnen en bedrijven, het zogenaamde retail-betalingsverkeer.

Grafiek Spoedbetalingen

Het gaat hier om spoedbetalingen die de waarde van het Nederlandse betalingsverkeer domineren. Deze zijn verhoudingsgewijs klein in aantal (1,5 miljoen), maar groot qua waarde (EUR 853 miljard, cijfers over eerste kwartaal 2007). Bij spoedbetalingen voeren de banken betaalopdrachten van de opdrachtgever direct uit (real time). Vooral bedrijven gebruiken deze betaalvorm om exact op de vervaldag te betalen (zoals belastingen en bedrijfsovernames).

Maar ook gezinnen maken af en toe gebruik van betalingen die met spoed dienen te worden uitgevoerd (zoals de aankoop van een huis of van een auto). De totale omzetten vertonen een stijgende lijn, evenals het gemiddelde per spoedbetaling overgemaakte bedrag (grafiek). Het gemiddelde spoedbedrag dat bedrijven overboeken is wel een factor 50 รก 60 groter dan dat van particulieren.