Het actuele getal: 55%

Nieuwsbericht
Datum 12 december 2007

Nederlandse huishoudens hielden eind derde kwartaal 2007 ruim 55% van hun fondsbeleggingen aan bij in Nederland gevestigde fondsen. Dit is aanzienlijk minder dan begin 2006 toen Nederlandse fondsen nog bijna tweederde van de particuliere fondsbeleggingen voor hun rekening namen (zie grafiek).

Grafiek Geografie fondsbeleggingen van Nederlandse huishoudens

Het aandeel van de Luxemburgse fondsen in de fondsbeleggingen van Nederlandse huishoudens is daarentegen sinds begin 2006 gestegen van 31 naar 39%. Daarbij dient aangetekend te worden dat ook  Nederlandse beheerders de afgelopen jaren veel fondsen hebben verplaatst naar Luxemburg of daar nieuwe hebben opgezet.

De aantrekkelijkheid van de Luxemburgse beleggingsfondsen voor particulieren lijkt in 2007 enigszins te zijn afgenomen. Terwijl in 2006 nog fors werd ingelegd in deze fondsen (bijna 5 miljard euro), werd in de eerste drie kwartalen van 2007 voor bijna 2 miljard euro onttrokken aan de Luxemburgse fondsen. Tegelijkertijd verlaagden particulieren echter met ongeveer eenzelfde bedrag ook hun beleggingen in Nederland gevestigde fondsen.

Noot
Meer informatie over de populariteit van Nederlandse beleggingsfondsen staat in het Statistisch Bulletin dat op 19 december verschijnt