Het actuele getal: EUR 19,6 miljard

Nieuwsbericht
Datum 6 februari 2008

Nederlandse pensioenfondsen hebben in de periode 2006-IV tot en met 2007-III voor EUR 19,6 miljard inkomen ontvangen uit hun verhandelbare beleggingen (EUR 10,4 miljard dividend en EUR 9,2 miljard rente). Deze zogenoemde directe beleggingsopbrengsten nemen van kwartaal-op-kwartaal toe.

Grafiek Directe beleggingsopbrengsten van pensioenfondsen

Hoewel pensioenfondsen hun aandelenportefeuille slechts beperkt hebben uitgebreid, zijn de dividendontvangsten betrekkelijk hard gestegen. In de eerste drie kwartalen van 2007 is al bijna net zoveel dividend ontvangen als in heel 2006. Dit bevestigt eerdere berichten over toegenomen uitgekeerde dividenden door (beursgenoteerde) ondernemingen. De omvang van de rente-ontvangsten is daarentegen nauwelijks gestegen.

De aandelen- en obligatieportefeuilles van pensioenfondsen bestaan voor ruim 80% uit buitenlandse effecten. Van het ontvangen dividend is zo’n drie kwart afkomstig uit het buitenland. Van de ontvangen rente is 90% afkomstig uit het buitenland. Deze percentages komen overeen met de grensoverschrijdende posities van pensioenfondsen in die effectenportefeuilles.