Het actuele getal: 35%

Nieuwsbericht
Datum 20 februari 2008

Slechts 35% van door Nederlandse 'special purpose vehicles' (SPV’s) uitgegeven obligaties werd gedurende 2007 één of meer keren verhandeld. Dat er in een bepaalde maand handel plaatsvond in een obligatie, volgt uit de melding van een handelsprijs in die maand. Gedurende 2007 was er voor maar 696 van de 2004 SPV-obligaties een handelsprijs beschikbaar in ten minste één maand van het jaar.

Grafiek Aantallen SPV-obligaties die in een bepaalde maand werden verhandeld

SPV’s zijn aparte juridische entiteiten die veelal worden opgezet door banken om bepaalde financiële activa (zoals hypotheken en bedrijfsleningen) te 'securitiseren'. Bij securitisatie draagt de oorspronkelijke kredietverstrekker zijn rechten op een verzameling leningen over aan de SPV. De SPV geeft verschillende obligaties uit om deze overdracht te financieren, bekend als tranches, aflopend in omvang en oplopend in kredietrisico. Door de financiële activa van haar balans af te halen kan de bank het kapitaal, dat zij voor solvabiliteitseisen moet aanhouden, aanwenden voor andere activiteiten. Het gebrek aan handelsprijzen wordt in het algemeen verklaard uit het feit dat de betrokken banken de obligaties zelf weer in hun eigen portefeuille opnamen. Deze obligaties kunnen dan onder andere worden aangewend als onderpand om bij het Europees Systeem van Centrale Banken krediet op te nemen.

Gemeten naar uitstaande bedragen van de obligaties in plaats van aantallen, stijgt het percentage SPV-obligaties met een prijs naar 71%. De oorzaak hiervan is dat de grote tranches van de emissies (boven de EUR 50 miljoen), met het laagste kredietrisico, vaker verhandeld werden dan de kleine tranches. De meeste handel vond plaats in de maand oktober, kort na het begin van de turbulentie op de financiële markten. In die maand wisselden 372 van de obligaties op zijn minst één maal van eigenaar. In de maanden ervoor kwam het aantal nauwelijks boven de 150. November en december waren daarentegen weer zeer kalm. De maand oktober week ook sterk af van de andere maanden omdat er veel kleine tranches werden verhandeld.