Het actuele getal: EUR 1000 miljard

Nieuwsbericht
Datum 5 maart 2008

Het Nederlandse bankwezen bezit momenteel zo´n EUR 1000 miljard aan buitenlandse dochters, deelnemingen en filialen, waarvan het merendeel banken.

Grafiek Aandeel buitenlandse activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat komt overeen met 34% van het totale (geconsolideerde) balanstotaal. 'Eten of gegeten worden!' Internationalisatie in het bankwezen is vandaag de dag een 'hot issue'. Vaak vindt de internationalisatie plaats door overnames en is van strategische aard. Drijvende krachten achter de internationalisatie zijn schaalvoordelen, efficiëntie, synergie en groeipotentieel.

Daarnaast gaat de internationalisatie gepaard met een groter zakelijk netwerk. In 2007 daalde het percentage buitenlandse dochters, deelnemingen en filialen tot 34% door het afstoten van bancaire dochters in de VS en Italië. Dit gebeurde in het overnameproces van ABN AMRO. In 2008 zal dit percentage waarschijnlijk verder afnemen, onder andere omdat een dochter in Brazilië wordt afgestoten.