Het actuele getal: 70%

Nieuwsbericht
Datum 18 maart 2008

Het leven wordt steeds een beetje duurder. Dit betekent dat de waarde van een pensioen langzaam achteruit gaat wanneer deze niet wordt aangepast. In de meeste pensioenregelingen is een ambitie opgenomen om het pensioen te verhogen aan de hand van de loonontwikkeling (welvaartsvast) of de prijsontwikkeling (waardevast).

Deze jaarlijkse verhoging wordt toeslagverlening ofwel indexatie genoemd. Voor 70 procent van de werknemers met een pensioen is de toeslagverlening gebaseerd op de loonontwikkeling van de bedrijfstak.

Grafiek Basis toeslagverlening actieve deelnemers

   

Van de gepensioneerden genoot 55 procent toeslagverlening op basis van de loonontwikkeling van de bedrijfstak.

Meestal is de toeslagverlening voorwaardelijk vormgegeven. Er bestaat dan geen automatisch recht op verhoging van het pensioen met de betreffende maatstaf; het toekennen van een toeslag is afhankelijk van de financiƫle positie van het pensioenfonds. De hoogte van de toeslagen voor actieve en inactieve deelnemers in 2008, worden in de maart editie van het Statistisch Bulletin gepubliceerd (tabel 8.8).

Grafiek Basis toeslagverlening inactieve deelnemers