Het actuele getal: EUR 200 miljard

Nieuwsbericht
Datum 29 april 2008

De Nederlandse bijdrage aan de geldhoeveelheid van het eurogebied is sinds kort ongeveer gelijk verdeeld over de drie belangrijkste samenstellende delen. 200 miljard euro van voornamelijk gezinnen en bedrijven staat op girale rekeningen. Nog eens 200 miljard euro wordt aangehouden in de vorm van kortlopende tegoeden,vooral snel opneembaar spaargeld van gezinnen (waaronder ook bijvoorbeeld internetrekeningen en bonusrekeningen). De laatste 200 miljard euro betreft vaste termijndeposito’s (maximaal 2 jaar vast) van de totale private sector, waaronder behalve gezinnen en bedrijven ook verzekeringsinstellingen, pensioenfondsen en overige financiële instellingen vallen.

Grafiek Bijdrage Nederland aan geldhoeveelheid eurogebied (hoofdcomponenten, in miljarden EUR)

Het bedrag aan kort spaargeld daalt al enige tijd gestaag en bereikte medio 2007 het niveau van de girale tegoeden. Opvallender is de sterke stijging van vaste deposito’s, van 100 miljard euro twee jaar geleden naar 200 miljard euro nu. Deze stijging hangt onder meer samen met de ontwikkeling en werkwijze van overige financiële instellingen. Voor de gezinnen geldt, dat de stijgende rente op vaste deposito’s de voornaamste oorzaak van de verschuivingen is.