Het actuele getal: EUR 575 miljard

Nieuwsbericht
Datum 26 juni 2008

Huishoudens en bedrijven in het eurogebied hebben bij het Nederlandse bankwezen momenteel voor ongeveer EUR 575 miljard aan deposito's uitstaan. Het bankwezen van de gehele muntunie heeft van deze sector bijna tien maal zoveel aan spaargelden ontvangen (EUR 5.500 miljard). Met een bedrag van ruim EUR 1.800 miljard worden de meeste deposito's in Duitsland aangehouden, gevolgd door banken in Frankrijk en Spanje. Het Nederlandse bankwezen eindigt net naast het podium.

Grafiek Spaargeld van de private sector van het eurogebied aangehouden bij banken (spaargeld/BBP)

Grafiek Spaargeld van de private sector van het eurogebied aangehouden bij banken (miljard euro's)

                

Wanneer het aangehouden spaargeld in elke lidstaat wordt afgezet tegen de binnenlandse productie (BBP) ontstaat een volstrekt ander beeld: de meeste deposito's worden ineens aangehouden bij het bankwezen in de Benelux. In België en Nederland zijn de deposito's en het bruto binnenlands product bijna even groot, terwijl in Luxemburg de spaargelden bijna viermaal zo groot zijn als de binnenlandse productie. Waarschijnlijk ontvangen Luxemburgse banken – onder andere door het bankgeheim – veel meer spaargelden van huishoudens en bedrijven uit andere lidstaten van het eurogebied. In Nederland en België wordt het meeste spaargeld aangehouden door ingezetenen.