Het actuele getal: EUR 493 miljard

Nieuwsbericht
Datum 9 juli 2008

De waarde van de technische voorzieningen van Nederlandse pensioenfondsen bedroeg eind 2007 zo’n EUR 493 miljard. Pensioenfondsen berekenen deze technische voorzieningen ter bepaling van het bedrag dat zij naar verwachting in de toekomst moeten gaan betalen aan pensioentrekkers.

Grafiek Technische voorzieningen van pensioenfondsen (miljard euro's)

Meerdere factoren beïnvloeden de omvang van deze post. Twee belangrijke zijn de kapitaalmarktrente en de doorberekening van loon- of prijsstijgingen in de toekomstige pensioenuitkeringen. De stijging van de kapitaalmarktrente in 2007 had een neerwaarts effect, omdat pensioenfondsen bij een hogere rente minder geld opzij hoeven te zetten om aan hun toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Dat is gunstig voor de financiële buffer van pensioenfondsen: de algemene reserve. Naarmate die financiële buffer hoger is, hebben pensioenfondsen meer mogelijkheden om loon- of prijsstijgingen door te berekenen in de uit te keren pensioenen. Dit doorberekenen heeft een opwaarts effect op de technische voorzieningen en wordt uit de algemene reserve gefinancierd.

Mede doordat de eerste factor de tweede overtrof, is de waarde van de technische voorzieningen in 2007 met EUR 14 miljard gedaald.