Het actuele getal: 55%

Nieuwsbericht
Datum 23 juli 2008

Nederlandse beleggingsfondsen slaagden er in het eerste kwartaal van 2008 in hun aandeel in de fondsenportefeuille van de Nederlandse particulier licht uit te bouwen van 54% naar 55% ultimo maart 2008 (grafiek).

Grafiek Concurrentiepositie Nederlandse beleggingsfondsen

 

De toename is wellicht een kentering in een dalende trend. Mogelijk beginnen verschillende maatregelen die sinds 2006 zijn getroffen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor beleggingsfondsen in Nederland, effect te sorteren. De (lichte) groei deed zich voor onder moeilijke omstandigheden, want Nederlandse huishoudens haalden in het eerste kwartaal EUR 1 miljard uit beleggingsfondsen en ook de beurs zat niet mee (MSCI World -12%), waardoor de totale fondsenportefeuille van de huishoudens kromp met 11% naar EUR 47 miljard.

De stijging van het Nederlandse aandeel komt doordat het bezit van de huishoudens aan Nederlandse fondsen minder sterk daalde (met 9% naar EUR 26 miljard) dan het bezit aan Luxemburgse fondsen (met 15% naar EUR 18 miljard). Het Groothertogdom is de grootste concurrent van Nederlandse fondsen op de Nederlandse particuliere markt. Fondsen uit dat land noteerden een grotere onttrekking door Nederlandse particulieren dan de Nederlandse beleggingsfondsen en ook een lager rendement. Luxemburg had in het verleden op de Nederlandse retailmarkt veel geld uit Nederland weggetrokken.