Het actuele getal: 45%

Nieuwsbericht
Datum 5 augustus 2008

Het tekort op de goederenbalans van Nederland met landen buiten het eurogebied is in de eerste vijf maanden van 2008 (in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar) met EUR 6,9 miljard opgelopen tot EUR 30,6 miljard. Nederland is daarmee goed voor 45% van de door Eurostat gemeten toename van het gezamenlijke handelstekort van de 15 eurolanden.

Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, publiceerde onlangs een fors gestegen tekort (EUR -13,2 miljard) op de goederenbalans van de eurolanden voor de eerste vijf maanden van dit jaar. Dit is een stijging van EUR 15,3 miljard vergeleken met het overschot van EUR 2,1 miljard een jaar eerder. Het tekort is vooral het gevolg van hogere uitgaven voor energie: de energiebalans met de landen buiten de eurozone kwam daardoor verder in de min.

Grafiek Saldo goederenbalans

Bij het totale goederenverkeer van Nederland met het buitenland is echter nog steeds sprake van een fors handelsoverschot. Wanneer wordt gekeken naar de saldi van de onderliggende goederenbalansen van Nederland met landen binnen en buiten het eurogebied, komt een bijzonder beeld naar voren: Nederland heeft een importoverschot op landen buiten de eurozone tegenover een exportoverschot op landen binnen de eurozone.

De openheid van de Nederlandse economie en vooral onze functie als 'doorvoerland' spelen hier een belangrijke rol. Deze doorvoerfunctie betreft goederen afkomstig van buiten de EU/eurozone, die bij aankomst in Nederland douanetechnisch worden vrijgemaakt en vervolgens in (vrijwel) onbewerkte staat Nederland weer verlaten met als bestemming een ander land binnen de EU/eurozone. Een Nederlandse ingezetene wordt overigens op geen enkel moment eigenaar van deze goederen.