Het actuele getal: EUR 1.001 miljard

Nieuwsbericht
Datum 2 oktober 2008

Nederlandse emittenten hadden eind juli 2008 voor het eerst meer dan EUR 1.000 miljard aan schuldpapier uit staan.

Grafiek Uitstaande bedragen schuldpapier

   
In dit bedrag zijn zowel geldmarktpapier – oorspronkelijke looptijd tot en met één jaar – als obligaties (langlopend schuldpapier) meegenomen. Het meeste schuldpapier werd uitgegeven door banken, die goed waren voor 41% van het uitstaande bedrag. De uitstaande schuld van de overige financiële instellingen groeide echter het snelst in de afgelopen jaren. Deze sector bestaat voornamelijk uit SPV’s ('Special Purpose Vehicles'), door financiële instellingen opgezette entiteiten voor het herverpakken van bijvoorbeeld hypotheken en bedrijfsleningen. Deze groep bedrijven was eind juli verantwoordelijk voor 32% van het totaal tegen 24% begin 2007.

Door de problemen op de financiële markten stagneerden de emissies van SPV’s begin dit jaar. Vanaf het tweede kwartaal werd er echter weer voor aanzienlijke bedragen geëmitteerd. De laatste belangrijke sector is de overheid. Door het begrotingsoverschot daalt de overheidschuld sinds 2005. Het aandeel van de overheid op de schuldmarkten liep hierdoor terug. Begin 2007 was de overheid nog goed voor ruim 25% van de uitstaande schuld. Eind juli was dit aandeel gedaald tot onder de 22%.