Het actuele getal: EUR 25 miljard

Nieuwsbericht
Datum 29 oktober 2008

Nederlandse aanbieders van levens- en pensioenverzekeringen ontvingen in 2007 voor bijna EUR 25 miljard aan premies voor deze verzekeringen. Dit bedrag is nagenoeg gelijk aan de premieontvangsten in 2006 en komt overeen met 36% van de in totaal door verzekeraars geïnde premies in 2007. Het grootste deel van de overige premies wordt door schadeverzekeraars (inclusief zorgverzekeraars) ontvangen en een klein deel door natura-uitvaartverzekeraars.

Ontvangen premies levens- en pensioenverzekeringen

Kijkend naar de kwartaalcijfers van de levens- en pensioenverzekeraars valt een interessant seizoenpatroon waar te nemen. Uit bovenstaande grafiek blijkt dat in het eerste en in het laatste kwartaal de premieontvangsten aanzienlijk hoger zijn dan in het tweede en derde kwartaal. Dit komt doordat de jaarpremies in het eerste kwartaal worden betaald en koopsompolissen veelal aan het einde van het jaar worden gesloten. In 2006 en 2007 werd in het eerste kwartaal gemiddeld 43% meer aan premies ontvangen dan in het tweede en derde kwartaal; in het laatste kwartaal was dit 26% meer.