Het actuele getal: EUR 233 miljard

Nieuwsbericht
Datum 12 november 2008

In het tweede kwartaal hadden Nederlandse banken bij de niet-geïndustrialiseerde wereld EUR 233 miljard aan kredieten uitstaan, zo'n EUR 60 miljard meer dan een jaar ervoor.

Nederlandse banken verstrekken deze kredieten voor de helft vanuit hun Nederlandse hoofdkantoren en voor de andere helft vanuit hun buitenlandse kantoren. Bijna EUR 80 miljard staat uit in Oost-Europa, zo’n EUR 75 miljard in Latijns-Amerika, inclusief de Braziliaanse activiteiten van ABN Amro (overdracht in juli) en EUR 65 miljard in Azië.

De kredietverlening aan China en India – twee snel groeiende Aziatische landen – is de afgelopen periode behoorlijk toegenomen naar respectievelijk EUR 11 miljard en EUR 16 miljard. In India wordt voornamelijk aan de niet-bancaire sectoren geleend en wordt bijna de helft van de kredieten door lokale vestigingen van Nederlandse banken verstrekt. In China komen de kredieten juist bij de bankensector terecht en worden zij voornamelijk verstrekt vanuit de Nederlandse hoofdkantoren.

Het Europese bankwezen heeft de niet-geïndustrialiseerde landen van zo'n EUR 2.300 miljard voorzien, waarvan banken in het Verenigd Koninkrijk ruim EUR 430 miljard voor hun rekening nemen. Het Verenigd Koninkrijk is hiermee de grootste kredietverstrekkers aan deze landen. De Nederlandse banken nemen wereldwijd de vijfde plaats in. In relatie tot de omvang van hun eigen economie zijn Europese bankiers vele malen actiever in de niet-geïndustrialiseerde wereld dan hun Japanse of Amerikaanse concurrenten (zie grafiek).

Uitstaande kredieten op niet-geïndustrialiseerde landen

 

Hoewel de kredietverlening aan de niet-geïndustrialiseerde landen het afgelopen jaar gestaag is opgelopen, hebben de financiële onrust en het tanende vertrouwen tussen financiële instellingen wel degelijk hun sporen nagelaten in de kredietverlening tussen ontwikkelde landen. De kredietverstrekking van Nederlandse banken aan geïndustrialiseerde landen is in deze periode teruggelopen tot nog geen EUR 1.200 miljard, een daling van bijna EUR 350 miljard (voor ruim eenderde veroorzaakt door de splitsing van ABN Amro).

In een bijdrage van DNB aan Economisch Statistische Berichten van 14 november wordt meer aandacht besteed aan de kredietverlening aan ontwikkelde landen.