Het actuele getal: EUR 40,7 miljard

Nieuwsbericht
Datum 2 december 2008

Banken hebben de mogelijkheid om op eigen initiatief geld bij De Nederlandsche Bank (DNB) op een speciale depositorekening te zetten. Deze depositofaciliteit werd lange tijd nauwelijks gebruikt door banken. Met ingang van eind september kwam daar verandering in. Per 28 november hadden banken voor 40,7 mrd euro op deposito geplaatst bij DNB. 

Geld van banken op depositorekening bij DNB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kredietcrisis heeft banken onzeker gemaakt over de risico’s die zij lopen op leningen aan andere banken. Na het omvallen van de Amerikaanse bank Lehman Brothers verslechterde de bancaire geldmarkt dusdanig dat de ECB op 8 oktober besloot aan de banken ongelimiteerd geld te lenen op weekbasis of voor langere termijnen op voorwaarde dat zij daarvoor onderpand beschikbaar hebben.

Banken die geld over hebben, lenen dat in de huidige gespannen marktomstandigheden niet door aan andere banken. Zij plaatsen deze overtollige gelden nu vaker op de depositofaciliteit bij de nationale centrale banken. Bij DNB werd op 24 oktober een voorlopig hoogtepunt bereikt; op die dag stalden banken voor bijna 59 mrd euro op hun depositorekeningen.