Het actuele getal: 27%

Nieuwsbericht
Datum 30 december 2008

Van totale directe investeringen vanuit het buitenland in Nederland blijft maar circa 27% achter in ons land. Het gaat hier om een bedrag van circa EUR 500 miljard. De totale investeringen vanuit het buitenland bedroegen medio 2008 ruim EUR 1.800 miljard.

Het betreft hier vooral deelnemingen met zeggenschap in Nederlandse ondernemingen, via oprichting dan wel overname verkregen en ontvangen leningen. Investeringen ten bedrage van EUR 1.300 miljard zijn weer doorgesluisd naar het buitenland door de ruim 11.000 in Nederland actieve Bijzondere Financiële Instellingen. Deze BFI’s in Nederland dienen als een soort doorgeefluik voor kapitaalstromen en leningen en maken daarbij gebruik van het gunstige vestigingsklimaat. Zij hebben meestal de vorm van holdings of financieringsmaatschappijen.

De omvang van de direct investeringen vanuit Nederland in het buitenland wordt evenzeer sterk geflatteerd door de transacties via BFI’s. Van de uitstaande investeringen ad EUR 2.150 miljard wordt EUR 1.550 doorgesluisd en is bijna 28% (EUR 600 miljard) 'echt' uit Nederland afkomstig. (Zie ook de tabellen 12.10 en 12.14 van het Statistisch Bulletin).