Het actuele getal: EUR 140 miljard

Nieuwsbericht
Datum 10 augustus 2010

Nederlandse levensverzekeraars belegden aan het einde van het eerste kwartaal 2010 voor EUR 140 miljard in langlopend schuldpapier: dat is 50% van hun totale beleggingen.

Aan het einde van het eerste kwartaal 2006 bedroeg dat bezit nog EUR 99,5 miljard, 39% van de totale beleggingen. Deze stijging is voornamelijk ten koste gegaan van beursgenoteerde aandelen en verstrekte leningen.

Vooral de beleggingen in Nederlands langlopend schuldpapier namen toe. Deze stegen van EUR 31,3 miljard aan het einde van het eerste kwartaal 2006 naar EUR 54,8 miljard aan het einde van het eerste kwartaal van 2010. Een andere opvallende stijging is te zien bij Frans langlopend schuldpapier. De beleggingen hierin stegen van EUR 10,7 miljard naar 20,4 miljard. Franse obligaties zijn daarmee de grootste belegging in buitenlands langlopend schuldpapier van levensverzekeraars geworden, op de voet gevolgd door Duitsland (EUR 18,5 miljard). Aan het einde van het eerste kwartaal 2006 was Duitsland overigens nog koploper met EUR 16,7 miljard.

Nederlandse levensverzekeraars vergrootten vooral hun Nederlandse beleggingen in langlopend schuldpapier uitgegeven door overige financiële instellingen, zoals financiële holdingmaatschappijen en Special Purpose Vehicles, en de overheid. Aan het einde van het eerste kwartaal 2010 belegden zij voor EUR 33,6 miljard in langlopend schuldpapier van Nederlandse overige financiële instellingen. Dit is bijna drie keer zo veel als aan het einde van het eerste kwartaal 2006. Er is vooral meer belegd in schuldpapier uitgegeven door Special Purpose Vehicles, de zogenaamde asset-backed securities en mortgage-backed securities. Aan langlopend schuldpapier uitgegeven door de Nederlandse overheid was aan het einde van het eerste kwartaal 2010 voor EUR 16,2 miljard in bezit tegen EUR 12,2 miljard aan het einde van het eerste kwartaal van 2006.

Grafiek Beleggingen in langlopend schuldpapier door Nederlandse levensverzekeraars