Het actuele getal: EUR 380 miljard

Nieuwsbericht
Datum 19 oktober 2010

Aan het eind van het tweede kwartaal van 2010 hadden Nederlandse beleggers voor ruim EUR 600 miljard aan buitenlands schuldpapier in hun portefeuilles. Voor EUR 380 miljard (63 procent) betrof dit schuldpapier dat buitenlandse overheden hadden uitgegeven. Twee jaar eerder was het aandeel van staatspapier nog 51 procent.

Vooral de Nederlandse beleggingen in schuldpapier dat is uitgegeven door de Franse en Duitse overheid zijn in die periode sterk toegenomen (zie grafiek). Aan het einde van het tweede kwartaal van 2010 waren de beleggingen in Frans staatsschuld EUR 94 miljard en het bezit aan Duits papier EUR 93 miljard waard, tegenover EUR 59 respectievelijk EUR 64 miljard in het tweede kwartaal van 2008. Ook het eigendom van schuld van de Amerikaanse overheid is sterk toegenomen, in twee jaar tijd met 86 procent. De totale waarde daarvan bleef echter relatief beperkt: EUR 15 miljard per eind juni 2010. 

Tegenover toegenomen aankopen van Franse en Duitse staatsschuld stonden verkopen van vooral Italiaans, Grieks en Spaans staatspapier. Deze verkopen vonden met name plaats in de eerste helft van 2010. Ook de koersen van staatsobligaties droegen bij aan de divergerende ontwikkeling. Alleen al in de eerste helft van 2010 hadden deze een positieve invloed van EUR 6 miljard op de waarde van de Duitse en EUR 3 miljard op de Franse staatsschuld in Nederlandse handen. De waarde van Italiaans en Grieks staatspapier daalde daarentegen in dezelfde periode met ruim 1 miljard respectievelijk EUR 3 miljard als gevolg van koersmutaties.

Nederlandse beleggingen in buitenlandse staatsschuld