Het actuele getal: EUR 150 miljoen

Nieuwsbericht
Datum 9 november 2010

Nederlandse huishoudens hebben sinds medio vorig jaar netto voor EUR 150 miljoen aan overheidsobligaties van perifere eurolanden (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje) aangeschaft. Hierdoor hadden huishoudens aan het eind van het derde kwartaal 2010 voor EUR 155 miljoen aan staatspapier van deze groep landen in handen. Huishoudens zijn in de tweede helft van vorig jaar gestart met het aankopen van staatspapier van de Ierse overheid. De totale aankoop van dit papier tussen midden vorig jaar en september 2010 bedraagt EUR 100 miljoen. Begin 2010 zijn gezinnen bovendien begonnen met de aanschaf van schuldpapier van de Spaanse, Griekse en Italiaanse overheden voor respectievelijk EUR 23 miljoen, EUR 15 miljoen en EUR 10 miljoen. Portugees staatspapier is nauwelijks gekocht.

De problemen rondom de overheidsfinanciën van deze landen hebben de prijzen van het staatspapier sterk doen dalen, met name sinds begin 2010. Nederlandse huishoudens hebben deze effecten  hoogstwaarschijnlijk aangeschaft met het oog op toekomstige koerswinsten en vanwege het hoge rendement. De toegenomen activiteit onder huishoudens in deze effecten is uitzonderlijk, gezien de kleine transacties in de periode vóór medio 2009 (zie grafiek).

Overigens maakt het perifeer staatspapier slechts een fractie uit van de beleggingsportefeuille van huishoudens. Het totale effectenbezit bedraagt in september EUR 88 miljard, waarvan EUR 3,5 miljard (overwegend Nederlands) overheidspapier. Ook in termen van de totale uitstaande overheidsschuld van perifere eurolanden (ongeveer EUR 2.800 miljard), is het aandeel van huishoudens zeer klein.

Beleggingen Nederlandse huishoudens in staatspapier van perifere eurolanden