Het actuele getal: EUR 15,3 miljard

Nieuwsbericht
Datum 12 januari 2010

Nederlandse pensioenfondsen hadden aan het einde van het derde kwartaal 2009 EUR 15,3 miljard aan directe beleggingen in onroerend goed, ofwel 2,4% van hun totale beleggingen. Van deze vastgoedbeleggingen is 98,5% (ruim EUR 15 miljard) belegd in Nederlands onroerend goed. Het buitenlandse deel heeft voornamelijk betrekking op Amerikaans onroerend goed.

Vanaf 2006 tot het derde kwartaal 2007 nam de omvang van de beleggingen in onroerend goed toe met EUR 3,2 miljard. De stijging was toe te rekenen aan de waardevermeerdering van het onroerend goed van bijna EUR 5 miljard. De netto verkopen bedroegen in dezelfde periode EUR 1,7 miljard. 

Vanaf het derde kwartaal 2007 sloeg deze trend om en daalde de totale omvang van het onroerend goed. Zowel verkopen als waardedalingen speelden hierbij een rol. De beleggingen in woningen werden vanaf het vierde kwartaal van 2007 voor bijna EUR 1 miljard afgestoten. Daarnaast was sprake van een waardedaling van EUR 1,3 miljard.

Pensioenfondsen kochten vanaf het vierde kwartaal 2007 tot en met het derde kwartaal 2009 per saldo kantoorpanden voor EUR 0,6 miljard; de waardedaling bij het kantorenbezit bedroeg EUR 1,8 miljard.  Door deze ontwikkeling veranderde de verhouding tussen de beleggingen in woningen versus beleggingen in kantoren van 60% - 40% aan het begin van 2006 in 54% - 46% aan het einde van het derde kwartaal 2009. Uiteindelijk verminderde de omvang van de totale vastgoedportefeuille van pensioenfondsen met EUR 3,5 miljard tot EUR 15,3 miljard.

Grafiek Beleggingen van pensioenfondsen in onroerend goed