Het actuele getal: EUR 14,6 miljard

Nieuwsbericht
Datum 27 maart 2009

Sinds december 2008 hebben Nederlandse huishoudens netto voor EUR 14,6 miljard ingelegd op snel opneembare spaarrekeningen. De stortingen van spaargeld op rekeningen met een vaste looptijd en op snel opneembare rekeningen, vertonen doorgaans tegengestelde bewegingen: een stijging van de ene vorm van sparen gaat gepaard met een daling van de andere vorm.

Tot december 2008 legden huishoudens meer geld in op vaste rekeningen dan zij opnamen. Hiermee profiteerden zij van de aantrekkelijke rentes die golden voor vastgezet spaargeld. Een deel van deze inleg was afkomstig van de snel opneembare spaarrekeningen, zoals internetspaarrekeningen, waarvan huishoudens tot december 2008 meer geld opnamen dan zij erop inlegden.

Dit beeld is sinds december 2008 omgedraaid. In februari 2009 namen spaarders van hun spaarrekeningen met vaste looptijd per saldo een bedrag op van EUR 2,9 miljard, de grootste netto opname sinds oktober 2001. Dit bedrag is voor een groot deel weggezet op snel toegankelijke spaarrekeningen. Een reden hiervoor is dat de rente op vaste spaartegoeden in oktober vorig jaar 1,8% hoger lag maar dat dit verschil is teruggelopen tot 1,1% in januari. Daarnaast is het mogelijk dat de Nederlandse huishoudens als gevolg van de financiƫle crisis de voorkeur geven aan liquide vormen van spaargeld.

Grafiek Inleg en opname van spaartegoeden in miljarden euro's