Het actuele getal: EUR 2,8 miljard

Nieuwsbericht
Datum 14 april 2009

Het door Nederlandse hedgefondsen beheerde vermogen bedroeg eind 2008 EUR 2,8 miljard. Hiermee hadden zij anderhalf procent in beheer van het totaal van alle Nederlandse beleggingsfondsen. Hedgefondsen streven positieve absolute rendementen na onder alle marktomstandigheden. 'Absoluut' betekent in dit verband dat er geen correlatie is met marktbewegingen. Andere beleggingsfondsen streven juist een relatief rendement na, zoals het verslaan van een bepaalde index of benchmark.

   
Wereldwijd beheerden hedgefondsen volgens onderzoeksbureau Hedge Fund Research eind 2008 ongeveer EUR 1000 miljard. In het afgelopen jaar leidden beleggingsverliezen, terugtrekking van geld door beleggers en strengere financieringseisen van banken bij een aantal fondsen tot liquiditeitsproblemen. Geleend geld speelt bij veel hedgefondsen een grote rol.

Ook diverse Nederlandse hedgefondsen raakten in de problemen. In de Nederlandse sector speelt geleend geld overigens een relatief kleine rol. Dit komt mede doordat een aanzienlijk deel van de Nederlandse hedgefondsen (zogenoemde 'funds of hedge funds') niet rechtstreeks beleggen, maar participeren in andere (buitenlandse) hedgefondsen.

Grafiek Vermogen in beheer van Nederlandse beleggingsfondsen