Het actuele getal: EUR 7,3 miljard

Nieuwsbericht
Datum 20 mei 2009

De Nederlandse levensverzekeringsmaatschappijen hadden aan het einde van het eerste kwartaal van 2009 EUR 7,3 miljard aan beursgenoteerde aandelen in bezit. Eind 2006 was dit nog ruim drie keer zoveel.

Er zijn verschillende oorzaken voor deze afname. De levensverzekeringsmaatschappijen hebben uiteraard de gevolgen van de dalende aandelenbeurzen in de laatste twee kwartalen van 2008 ondervonden. Daarnaast is een verschuiving zichtbaar van beleggingen in beursgenoteerde aandelen naar verhandelbaar schuldpapier.

Sinds het tweede kwartaal van 2007 zijn vooral beursgenoteerde aandelen verkocht (zie grafiek). De aankoop van verhandelbaar schuldpapier heeft met name in het eerste en tweede kwartaal van 2007, het derde en vierde kwartaal van 2008 en het eerste kwartaal van 2009 plaatsgevonden. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2009 was voor EUR 131,6 miljard belegd in verhandelbaar schuldpapier tegen EUR 111 miljard een jaar eerder.

Grafiek Saldo transacties levensverzekeringsmaatschappijen