Het actuele getal: USD 18 miljard

Nieuwsbericht
Datum 26 juni 2009

Tot medio vorig jaar is de olieprijs enorm gestegen, waarbij in één jaar tijd de prijs verdubbelde tot USD 120 per vat.

Hierdoor hebben de olie-exporterende landen de opbrengsten van hun olie-exporten fors zien toenemen. Aangezien de economie van een olie-exporteur in veel gevallen behoorlijk eenzijdig is, kunnen de grote hoeveelheden oliedollars vaak niet direct in de binnenlandse economie worden aangewend. Daarom worden oliedollars veelal in het buitenland geïnvesteerd, bijvoorbeeld door de aankoop van buitenlandse effecten en deelnemingen, of door ze als deposito´s te plaatsen bij buitenlandse banken. Ook Nederlandse banken hebben hiervan geprofiteerd.

De afgelopen jaren hebben olie-exporterende landen steeds grotere bedragen gestald in de vorm van deposito´s bij banken in Nederland. Op het hoogtepunt (eind 2007) bedroegen de gezamenlijke deposito's van de OPEC-landen plus Rusland en Indonesië bij het Nederlandse bankwezen ruim USD 27 miljard (waarvan zestig procent in Amerikaanse dollars).

Met de financiële en, in een later stadium, economische crisis is in 2008 de mondiale vraag naar olie afgenomen en de olieprijs sterk gedaald. Als gevolg hiervan zagen de olie-exporterende landen de opbrengsten van hun uitvoer, en daarmee de oliedollarstroom, teruglopen. Deze ontwikkeling is terug te zien in het verloop van de deposito's van olielanden bij het Nederlandse bankwezen. Momenteel hebben deze deposito's nog een waarde van zo'n USD 18 miljard (waarvan de helft in Amerikaanse dollars), een daling van ruim dertig procent ten opzichte van het hoogtepunt eind 2007.

Grafiek Deposito's olielanden aangehouden bij Nederlandse banken