Het actuele getal: EUR 139 miljard

Nieuwsbericht
Datum 14 juli 2009

Nederlandse ingezetenen gaven in de eerste vijf maanden van 2009 voor een recordbedrag van EUR 139 miljard aan obligaties uit.

Hiertegenover stonden EUR 59 miljard aan aflossingen. Vooral de uitgifte door banken was groot: EUR 63 miljard tegenover EUR 29 miljard aan aflossingen. Dit betekende een omslag ten opzichte van 2008 waarin de banken juist meer aflosten dan zij aan nieuw papier uitgaven. Deze omslag was mede toe te schrijven aan de door de overheid opgezette garantieregeling: EUR 31 miljard van de EUR 63 miljard betrof met staatsgarantie uitgegeven papier.

De hoge uitgifte door de Rijksoverheid (EUR 27 miljard) hing samen met de herfinanciering van kortlopend schuldpapier dat zij eind 2008 uitgegeven had ter financiering van haar interventies in de financiële sector. De sterk gestegen emissieactiviteit van bedrijven (EUR 16 miljard) had te maken met de afgenomen spanning op de kapitaalmarkt waardoor beleggers weer geïnteresseerd waren in bedrijfsobligaties.

Overige financiële instellingen, tot slot, gaven net als in voorgaande perioden voor grote hoeveelheden aan obligaties uit (EUR 33 miljard). Dit betrof vooral emissies van zogeheten special purpose vehicles. Dit zijn door banken opgerichte eenheden met als functie het door middel van securitisatie verhandelbaar maken van activa zoals woninghypotheken en bedrijfskredieten. Sinds de kredietcrisis worden de door spv's uitgegeven obligaties veelal niet meer door beleggers gekocht maar door de banken zelf, om het in te kunnen brengen als onderpand bij de ECB en zo in hun liquiditeitsbehoefte te voorzien.

Grafiek Bruto emissie van obligaties