Het actuele getal: 36 procent

Nieuwsbericht
Datum 1 oktober 2009

Banken in Nederland financieren hun kredietverlening en andere beleggingen uit diverse bronnen. Zij trekken deposito’s aan van elkaar en van banken in het buitenland, van de overheid en van de private sector (zoals gezinnen, bedrijven en niet-bancaire instellingen). Tevens financieren banken zich door de uitgifte van schuldbewijzen en plaatsing van aandelen. De grootste verstrekker van middelen aan de banken is de private sector. Ruim 36% van de totale passiva van banken komt hier momenteel vandaan (EUR 812 miljard, juli 2009).

Binnen de private sector verstrekken de huishoudens – via betaalrekeningen en spaargeld – de meeste middelen aan de banken in Nederland (16%). Daarna volgen overige financiële instellingen (10%) zoals special purpose vehicles (spv’s), bedrijven (8%) en verzekeraars en pensioenfondsen (samen 2%). Een niet onbelangrijk deel van hun financieringsbehoefte dekken banken via de uitgifte van schuldbewijzen, zoals obligaties (18%). Banken in Nederland trekken uit landen buiten het eurogebied EUR 485 miljard aan vreemd vermogen aan (22%, voornamelijk deposito’s en lange leningen).

Het aandeel van interbancaire financiering is in de afgelopen vier jaar gedaald, van 11% in 2005 naar 8% thans. Daarentegen nemen schulden aan de private sector (van 33% naar 36%) een groter deel van de bancaire financieringsbehoefte in. Dit weerspiegelt vooral de groei van deposito’s die spv’s bij banken zijn gaan aanhouden in verband met het verhandelbaar maken van woninghypotheken (securitisaties).

Grafiek Samenstelling passiva banken in Nederland (binnenlands bancair bedrijf)