Het actuele getal: 67 procent

Nieuwsbericht
Datum 15 oktober 2009

Vanouds bestaat een groot deel van de beleggingen van Nederlandse verzekeringsmaatschappijen uit schuldpapier. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2009 ging het om 67% van in totaal EUR 144 miljard (zie grafiek).

De laatste jaren is dit percentage gestegen (begin 2007 bedroeg het nog 54%), maar sinds eind 2008 is het gestabiliseerd, met name door koersdalingen. Aanzienlijke aankopen van schuldpapier in de tweede helft van 2008 en de eerste helft van 2009 boden slechts ten dele compensatie.

De geografische verdeling van de emittenten van het schuldpapier is de afgelopen jaren slechts licht gewijzigd. Verzekeringsmaatschappijen zijn in 2009 verhoudingsgewijs iets meer gaan beleggen in Nederlands schuldpapier. Het belang van schuldpapier uitgegeven door instellingen en overheden uit de rest van de Economische en Monetaire Unie (EMU) bleef met een aandeel van ruwweg de helft naar verhouding gelijk.

Grafiek Schuldpapier in bezit van verzekeraars